Sponsoren 2019-01-18T11:27:42+00:00

Giften
Om alles financieel rond te krijgen zijn we afhankelijk van de giften van de Workumer bevolking en sponsoring door het bedrijfsleven. Voor uw gift ontvangt u ieder jaar in februari, huis-aan-huis in Workum, een acceptgirokaart.
Mocht u geen gebruik willen maken van de acceptgirokaart dan kunt u uw gift ook overmaken naar Rabobank Zuidwest Friesland bankrekeningnummer NL 21 RABO 0328 8488 83 t.n.v. Stichting Workum Bruist
Helaas hebben we geen bank meer in Workum
U kunt uw acceptgirokaart inleveren bij :
– Groen bloemsierkunst Begine 45 Workum
– In een franco bank envelop opsturen per post naar uw bank
Wij rekenen op uw medewerking door middel van een kleine bijdrage. Mede door uw gift is dit feest mogelijk en geldt voor alle activiteiten: Gratis Entree!

Sponsoren
  • Groen Bloemsierkunst
  • Rick Demmer Design
  • Yntema Bouw