Huisregels

Om de orde en veiligheid tijdens alle festiviteiten in de tent te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Ernstige overtredingen worden gemeld aan de politie.

Ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Het bezoek aan ons evenement en deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico. Toezicht bij event is door eigen organisatie, eigen order dienst en securitybedrijf.

Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u akkoord en verplicht u zichzelf aan deze regels te houden.

Bij het betreden van het event is geen entree  van toepassing is, echter is het alleen mogelijk met een geldig legitimatie bewijs, welke op verzoek moet worden getoond. Zonder geldige legitimatie kan de toegang worden geweigerd.

Het is niet toegestaan om glas, blik, plastic flessen, alcoholhoudende drank, drugs, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen. U kunt hierop gecontroleerd worden.

Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij de  entree word de leeftijd gecontroleerd d.m.v. scan ID kaart, paspoort of rijbewijs. Alle bezoekers event 18+ ontvangen een oranje bandje. Deze wordt bevestigd om arm door de mensen van de organisatie, zonder oranje bandje kan er geen alcohol worden gekocht worden bij de bar en is het niet toegestaan alcohol te consumeren op het event Bezoekers, jonger dan 18 jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank, zal de toegang worden ontzegd.

Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

Personen die onder kennelijke invloed van drank, drugs en/of hallucinerende middelen verkeren, zullen geweigerd worden.

Agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, beledigende of discriminerende uitlatingen tegenover personeel en/of andere bezoekers worden niet getolereerd.

Roken in de tent is verboden in de tent en entree. Bij overtreding wordt de desbetreffende persoon erop aangesproken en zal hem/haar de toegang worden ontzegd. De eventueel hieruit voortvloeiende boetes zullen op de desbetreffende persoon worden verhaald. Roken is uitsluitend toegestaan buiten de tent.

Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs op het evenementen terrein is ten strengste verboden.

Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkere, .en het is niet toegestaan om de ruimte achter de dranghekken bij podium te betreden.

Er is geen garderobe aanwezig in de feesttent. Jassen, kleding stukken etc kunnen niet worden afgeven aan de organisatie achter de bar of bij de kassa.

Instructies van het personeel, de organisatie, ordedienst en de beveiligingsdienst dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan de feesten en alle festiviteiten in de tent en op het evenementen terrein de Stedspolle om de tent heen.

Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.

Tijdens alle festiviteiten is er een fotograaf van de organisatie  aanwezig om videobeelden en/of foto’s te maken. Bij het betreden van de feesttent stemt u ermee in dat deze beelden voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.

Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg, aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging of het personeel u de toegang weigeren.

Professionele EHBOer is gedurende het hele event aanwezig in de tent achter de bar.
Een  EHBO post/unit is achter de tent aanwezig  voor eventuele opvang en eerste behandeling.
Aanrij route voor externe medische hulp zoals ziekenauto is bekend bij alle leden van organisatie, Eventuele extra kosten voortvloeiend uit extra medische hulp/behandeling zijn altijd voor het slachtoffer.

 Alleen niet beschadigde complete consumptiekaarten kunnen worden teruggeven bij de kassa/kaartverkoop, u ontvangt dan contant u geld terug. De consumptiekaarten blijven geldig voor de volgende jaren bij Workum Bruist.

Externe partijen die deelnemen aan het event Workum Bruist zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun activiteiten. Afval is voor eigen rekening en kan in overleg met de organisatie worden afgevoerd of zelf regelen.